Icon hamburger

U primjeni nove Smjernice o financijskim korekcijama Europske komisije

28.08.2019.

Obavještavamo vas da su od dana 9. kolovoza 2019. godine u primjeni nove  Smjernice Europske komisije od 14. svibnja 2019. konkretno COMMISSION DECISION of 14.5.2019. laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement (14.5.2019., C(2019) 3452 final). Navedena Odluka Europske komisije predstavlja pravni temelj službama Europske komisije za određivanje financijskih korekcija u svim državama članicama, kako bi se osigurao ujednačen pristup i ujednačeni kriteriji za određivanje korekcija za utvrđene nepravilnosti pri korištenju ESI fondova na razini cijele Europske unije. U točki 1.2.1. Smjernica Europske komisije od 14. svibnja 2019. navodi se da se Smjernice odnose na nepravilnosti koje su utvrđene u vezi s javnim ugovorima i javnim naručiteljima definiranima u Direktivama 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EC, kao i na ugovore koje subvencioniraju javni naručitelji, čak i kad sami ne dodjeljuju ugovore o subvencijama (čl. 13. Direktive 2014/24/EU).

Slijedom navedenog, Odlukom ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, donesena je nova (među)verzija 5.1 Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) u sklopu kojih i nova verzija Pravila o financijskim korekcijama v.5.1. Ista su dostupna na poveznici https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ .

Sukladno točki 18.7. Općih uvjeta ugovora, a s obzirom na to da je Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) kao propis koji je usklađen s odredbama Direktive 2014/24/EU, Direktive 2014/25/EU, Direktive Vijeća 89/665/EEZ, Direktive Vijeća 92/13/EEZ i člancima 2., 12. i 13. Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, nova Pravila o financijskim korekcijama v.5.1, a time i posredno nove Smjernice Europske komisije od 14. svibnja 2019., primjenjivati će se samo na javne ugovore proizašle iz postupaka javne nabave koji su pokrenuti 1. siječnja 2017. i nakon tog datuma, a za koje će Središnja agencija za financiranje i ugovaranje utvrditi nepravilnosti nakon 9. kolovoza 2019. godine.