Preskoči na sadržaj

Prijedlog uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića

21.07.2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Prijedlog uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Ovom se Uredbom predlaže model prema kojem se godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića po osnivaču utvrđuje umnoškom:

  • broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku za pedagošku godinu koja je počela u prethodnoj godini,
  • prosječne cijene smještaja po djetetu na nivou Republike Hrvatske (ukupni troškovi svih dječjih vrtića za prethodnu godinu dijele se s ukupnim brojem upisane djece u pedagoškoj godini koja je počela u prethodnoj godini) i
  • postotnog udjela od 6,25% do 50% utvrđenog ovom Uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti (»Narodne novine«, br. 131/17)

Sredstva za financiranje fiskalne održivosti dječjih vrtića planirana su prvi puta za pedagošku godinu 2023./2024. u Državnom proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Prijedlog odredbe pročitajte OVDJE.