Preskoči na sadržaj

Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S

08.05.2023.

Dana 02. svibnja 2023. godine na snagu je stupio Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23). Pravilnikom su propisani rokovi i postupci praćenja i izvješćivanja o provedbi Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija, nacionalnih planova, planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbenih programa tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog, važno je napomenuti:

  • danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/19),
  • odredbe novog Pravilnika primjenjuju se na akte strateškog planiranja čija je provedba tijekom kalendarske godine za koju se podnosi izvješće trajala više od 180 dana,
  • odredbe novog Pravilnika primjenjuju se i na praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja čija je izrada propisana posebnim zakonom, ako posebnim zakonom nisu propisani sadržaj i rokovi za podnošenje izvješća.

Pravilnikom je propisan i obavezan sadržaj svakog pojedinog izvješća, a koordinatori za strateško planiranje tijela državne uprave, regionalni koordinatori i lokalni koordinatori dužni su tijekom izrade izvješća o provedbi akata strateškog planiranja te provedbe postupaka i radnji propisanih Pravilnikom primjenjivati upute i smjernice Koordinacijskog tijela za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.