Icon hamburger

Odluka o odabiru kandidata

17.01.2019.

Nakon provedenog postupka odabira kandidata/kandidatkinje za zapošljavanje na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce u Zagorskoj razvojnoj agenciji, Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove, donesena je odluka o odabiru.

Dokumenti