Preskoči na sadržaj

Uključite se u e-Savjetovanje za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

15.03.2023.

Otvoreno je novo na temu: Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023.

Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.

Savjetovanje je otvoreno do 29. ožujka 2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23604