Preskoči na sadržaj

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja - 2023.

04.01.2023.

Na temelju Uredbe o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima Vlade Republike Hrvatske, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je Plan i metodologiju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, te izrade preporuka za obrazovnu upisnu politiku. Područni uredi/službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, provode analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim zvanjima, te izrađuju preporuke za obrazovnu upisnu politiku.

U izradi preporuka za područje Krapinsko-zagorske županije sudjelovala je Tematska radna skupština za tržište rada KZŽ, sukladno Sporazumu regionalnog partnerstva za praćenje i procjenu potreba (KZŽ, HZZ PU Krapina, OK KZŽ, HGK ŽK Krapina, Zagorska razvojna agencija). Izrađena je lista obrazovnih programa u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika i studenata, odnosno smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata.

Preporuke imaju kvalitativan karakter. Preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima, ali se ono ne određuje kvantitativno. Preporuke se ne odnose samo na upis, već i na stipendiranje učenika i studenata.

Više saznajte OVDJE.