Icon hamburger

MRRFEU pripremilo brošuru "Održivi urbani razvoj – ITU mehanizam"

17.01.2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkoga tijela u sklopu projekta „Podrška hrvatskom Ministarstvu regionalnoga razvoja i EU fondova u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)“ pripremilo je brošuru Održivi urbani razvoj – ITU mehanizam u svrhu daljnje promocije korištenja ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj.

Dokumenti