Preskoči na sadržaj

Provedba postupaka javne nabave – najčešće pogreške

15.09.2022.

Kako bi se smanjile pogreške u pripremi dokumentacije o nabavi, postupku pregleda i ocjene ponuda te izvršenju ugovora o javnoj nabavi, Agencija za plaćanja je  pripremila upute s primjerima najčešćih pogreški u svim fazama.

Agencija za plaćanja je dosad izvršila provjere više stotina dokumentacija iz provedenih postupaka javne nabave te tijekom tih provjera uočila da se određene vrste pogrešaka učestalo ponavljaju. S obzirom da se najozbiljnije nepravilnosti mogu utvrditi u fazi izvršenja ugovora o javnoj nabavi i time rezultirati primjenom financijskih korekcija, molimo da se tome obrati posebna pozornost.

Sažetak i primjeri najčešćih grešaka u postupcima javne nabave i provedbe ugovora dostupni su na POVEZNICI