Preskoči na sadržaj

eSavjetovanje: ODRŽIVI TURIZAM DO 2030. GODINE

28.07.2022.

Na portalu eSavjetovanja dostupna je nova Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine. Na temelju Strategije izradit će se Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine koji će sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Savjetovanje je otvoreno do 20.8.2022., a možete mu pristupiti OVDJE

 

Na portalu eSavjetovanja dostupno je i novo Savjetovanje s javnošću o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Kao rezultati Strateške studije proizašle su mjere zaštite okoliša kako bi se prepoznati negativni utjecaji do kojih može doći provedbom Strategije sveli na najmanju moguću razinu. Također, u okviru Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predložene su mjere ublažavanja negativnih utjecaja Strategije na ciljne vrste, stanišne tipove i ciljeve očuvanja te cjelovitost područja ekološke mreže.

Savjetovanje je otvoreno do 20.8.2022., a možete mu pristupiti OVDJE.