Preskoči na sadržaj

Program održivog razvoja lokalne zajednice - odluka o odabiru projekata

04.05.2022.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.                                                                                                     

U okviru osiguranih sredstava za program odobrava se financiranje projekata prijavitelja iz KZŽ: Općini Mače, Općini Zagorska sela, Općini Desinić, Općini Kraljevac na Sutli, Krapinsko-zagorskoj županiji, Općini Kumrovec, Općini Budinščina, Općini Hrašćina, Općini Tuhelj i Općini Mihovljan.                     

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su: jedinice lokalne samouprave (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Odluku o odabiru projekta preuzmite OVDJE.