Preskoči na sadržaj

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. - 2027.

07.12.2021.

U novom programskom razdoblju 2021 - 2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti, Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV),s kojim upravlja DG JUST i jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

CERV Program najveći je program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja te ima za cilj izgradnju još demokratskije Europe i podizanje svijesti građana/ki o pravima i vrijednostima sadržanima u temeljnim Ugovorima i Povelji EU o temeljnim pravima, pružajući financijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti.U financijskom razdoblju 2021. - 2027., predviđeni proračun CERV programa je 1.5 mld. EUR i raspoređuje se na 4 tematske cjeline:

  • Vrijednosti Unije (European Values strand) - promicanje temeljnih vrijednosti EU
  • Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand) - promicanje jednakosti, prava i ravnopravnosti spolova
  • Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand) - promicanje zajedničke europske povijesti i aktivne građanske participacije - uključivanje građana u demokratski i politički život Unije
  • Daphne strand - borba protiv svih oblika nasilja

 

Odlukom Vlade RH 28. svibnja 2021.,Ured za udruge Vlade RH imenovan je za kontakt točku programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti.

Pozivi za financiranje objavljuju se na portalu Funding & tender opportunities i sadrže specifične informacije o svakom pojedinom pozivu, pa upućujemo sve zaintetresirane organizacije i institucije da redovno prate tu službenu mrežnu stranicu.

Više informacija o potprogramima programa CERV možete dobiti na ovoj poveznici