Icon hamburger

Stručna podloga za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja u Republici Hrvatskoj

17.04.2019.

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela Odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije na svojim je mrežnim stranicama objavilo stručnu podlogu za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja gdje je propisana metodologija odabira jedinica lokalne samouprave koja stjeću status brdsko - planinskog područja. Za utvrđivanje obuhvata primjenjuje se multikriterijalna metoda odabira u kojoj se boduju geomorfološki, klimatski, demografski i infrastrukturni kriteriji.

Izrađena stručna podloga u suglasju je s regulativom EU i dobrim praksama u zemljama EU prilagođena prilikama u Republici Hrvatskoj.

Dokument možete proučiti i preuzeti na linku: 
Stručna podloga za utvrđivane obuhvata brdsko-planinskih područja u Republici Hrvatskoj