Preskoči na sadržaj

Međunarodni dan djeteta 20.11.2021.

19.11.2021.

Zagorska razvojna agencija pridružila se od 2021. godine najvećoj svjetskoj inicijativi za uspostavu održivog razvoja. Odgovorno je preuzela obvezu usklađenja svojeg poslovanja sa  načelom podupiranja i poštivanja zaštite međunarodno priznatih ljudskih prava s posebnim naglaskom na prava djeteta. Kao i u svom dosadašnjem radu, i nadalje ćemo kroz pripremu i provedbu EU projekata, nastoji kreirati okruženje koje pruža pomoć djeci ako su siromašna ili u nevolji, nastoji osigurati pravo na odmor, igru i uključivanje u različite aktivnosti, osigurati pravo na kvalitetno obrazovanje, osigurati zaštitu od nanošenja boli i lošeg postupanja, tjelesnog ili psihičkog te omogućiti ostvarivanje prava za najbolju moguću zdravstveno skrb te provoditi edukacije i pružati informacije koje će pomoći djeci da budu zdrava i da zdravo rastu. Svim mamama i tatama zaposlenima u Zagorskoj razvojnoj agenciji, uvedenim hibridnim načinom rada, omogućili smo da budu na raspolaganju svojoj djeci kada su im potrebni, kako bi djeca odrastala u sigurnom i bezbrižnom okruženju.

U tu svrhu izradili smo info-grafiku o Konvenciji o pravima djeteta.