Preskoči na sadržaj

Savjetovanje o prijedlogu pravilnika o sufinanciranju projekata iz Kreativne Europe, potprogram KULTURA

03.11.2021.

Otvoreno je Savjetovanje o prijedlogu pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije KREATIVNA EUROPA za potprogram Kultura. 

Navedenim pravilnikom uređuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture i medija sufinancirati projekte pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj koji se provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma:

1. Europski projekti suradnje (manji, srednji, veliki),

2. Optjecaj europskih književnih djela,

3. Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju,

4. Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija.

 

Program Kreativna Europa provodi Europska komisija odnosno Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Savjetovanje je otvoreno do 25.11.2021.