Preskoči na sadržaj

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju

08.10.2021.

Ministarstvo poljoprivrede poziva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na iskaz interesa za sudjelovanjem u provedbi postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta iz sredstava u okviru NPOO kroz reformsku mjeru koja se odnosi na unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta, komasaciju i ulaganja.

Kako bi se ublažile ekonomske i društvene posljedice pandemije, na razini Europske unije uspostavljen je poseban instrument s pratećim financijskim sredstvima, koji državama članicama treba osigurati ubrzan gospodarski oporavak te digitalnu i zelenu transformaciju radi održivijeg razvoja te veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize.

Od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku je osigurati transformaciju poljoprivrede koja je važna za razvoj ruralnih područja. U okviru komponente C.1. Gospodarstvo, podkomponente C.1.5. - Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, predviđene su između ostalih, reforma C1.5.R2 - Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju i ulaganje C1.5. R2-I1 - Komasacija poljoprivrednog zemljišta.

Prihvatljiva područja i aktivnosti za sudjelovanje u NPOO:

Jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u javnom pozivu, dužne su o svom trošku izraditi jednostavno idejno rješenje komasacije (analizu postojećih podataka).

Osnovni uvjeti prihvatljivosti područja za provedbu komasacije sukladno reformskoj mjeri C1.5.R2 - Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, ulaganju C1.5. R2-Il - Komasaciji poljoprivrednog zemljišta, utvrđuju se slijedećim redoslijedom:

1. katastarske općine na području jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave koja se prijavljuje na javni poziv, za koje je jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave prikupila suglasnost većine vlasnika poljoprivrednog zemljišta (sudionika komasacije) i to od najmanje 50%+1 vlasnik uz uvjet da imaju u vlasništvu najmanje 67% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta s područja na kojem se planira komasacija, neovisno radi li se o državnom ili privatnom vlasništvu;

2. katastarske općine u kojima je udio površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH najmanje 50% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u toj katastarskoj općini;

3. one jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave na kojima je unutar planiranog obuhvata komasacije provedena katastarska izmjera.

Prijavitelj može biti jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave.

Provedba komasacije sufinancirana je sredstvima EU u iznosu od 80%, dok je sufinanciranje od strane Prijavitelja predviđeno u iznosu od 20%. Jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) sarnouprave se obvezuju iz vlastitih ili drugih izvora osigurati sredstva za sufinanciranje 20% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Rok za iskazivanje interesa je 60 dana od objave javnog poziva na web stranici Ministarstva poljoprivrede (objavljeno 5. listopada 2021.).

Tekst Javnog poziva sa svim uputama možete pronaći ovdje.