Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Zagorska razvojna agencija prati i mjeri radne učinke svojih radnika

Impact and results og
20.08.2021.

Javni sektor je složen sustav kojim se osigurava ostvarenje javnog interesa, zadovoljavanje javnih potreba i pružanje javnih usluga u gotovo svim sferama suvremenog društva. Javni sektor (državna uprava, lokalna i regionalna samouprava, javne službe i tijela s prenesenim javnim ovlastima) u većini zemalja prolazi kroz kontinuirane promjene kojima nastoji odgovoriti na izazove u gospodarskom, političkom i društvenom okruženju. Osnovni zahtjevi u tim okvirima kojima želi udovoljiti Zagorska razvojna agencija su vidljivost djelovanja, nepristranost i transparentnost u pružanju usluga, odgovornost za rezultate, profesionalnost, ekonomičnost u korištenju javnih prihoda i učinkovitost u postizanju ciljeva. Rezultati umjesto procedura, natjecanje unutar javnog sektora, depolitiziranost, antikoruptivnost, jednakost i zaštita prava građana, solidarnost, socijalna osjetljivost, društvena odgovornost i poslovanje blisko tržišnim mehanizmima dodatni su vrijednosni principi poslovanja kojima teži Zagorska razvojna agencija.

Na tragu toga, Zagorska razvojna agencija razvila je sustav upravljanja učinkom zaposlenika uz primjenu visokih kriterija pravičnosti i transparentnosti. Sustav omogućuje objektivno prepoznavanje doprinosa svakog pojedinca unutar organizacije. Kroz sustav praćenja učinka stvorene su pretpostavke za optimalno korištenje radne snage, razvijanje jasnih kriterija za napredovanje utemeljenih na procjeni radnog učinka i promoviranje najboljih zaposlenika. Također, povećava se motivacija za napredovanje, razvoj karijere i poboljšava grupna kohezija.  Kroz predmetni sustav uvodi se mehanizam nagrađivanja radnika te povezivanje sustava plaća i nagrađivanja sa sustavom upravljanja radnim učinkom što u konačnici poboljšava produktivnost, angažiranost i zadovoljstvo radnika.

Uvođenjem sustava za praćenje učinka radnika pridonosi se  poboljšanju radne klime, uključenosti pa time i efikasnosti radnika, čime se približava poslovanju realnog sektora i stvara, za hrvatske okvire, moderan i inovativan način poslovanja koji prati svjetske trendove i  koji u fokus stavlja ljude i njihovu kreativnost kao najveću korporativnu snagu.