Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Svijet koji želimo

J000537 fortnight social illustrations with ctwyw lockup linkedin post world
23.07.2021.

„Teče i teče, teče jedan slap; Što u njem znači moja mala kap? Gle, jedna duga u vodi se stvara, o sja i dršće u hiljadu šara. Taj san u slapu da bi mogo sjati, i moja kaplja pomaže ga tkati.“ Dobriša Cesarić

Zagorska razvojna agencija pridružila se od 2021. godine najvećoj svjetskoj inicijativi za uspostavu održivog razvoja. Odgovorno je preuzela obvezu usklađenja svojeg poslovanja sa deset principa Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, radu, okolišu i antikorupciji.

Također, kroz svoje poslovanje, Zagorska razvojna agencija obvezala se aktivno doprinijeti ostvarenju UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Postizanje globalnih ciljeva započinje lokalnim djelovanjem. Stoga Zagorska razvojna agencija preuzima odgovornost te postaje partner izvrsnosti i kreativnosti koji oblikuje održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije. Pozivamo naše partnere, posebice institucije iz obitelji Krapinsko-zagorske županije, da nam se pridruže na putu stvaranja svijeta koji želimo.  

Svatko od nas svojim životom i radom ima snagu i odgovornost utjecaja na pozitivne promjene na globalnoj razini. Ujedinimo naše kapi u jedinstveni slap održive budućnosti Krapinsko-zagorske županije.