Icon hamburger

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu

08.03.2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu projektima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u skladu s prioritetnim područjima i uvjetima Poziva navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ove natječajne dokumentacije.

Prioritetna područja:

1. Projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici - organiziranje dnevnih aktivnosti

2. Projekti usmjereni zaštiti prava starijih osoba:
2a. Informiranje i pravna pomoć starijim osobama vezano za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju putem medijske kampanje na nacionalnoj razini
2b. Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama putem medijske kampanje na nacionalnoj razini

3. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza kojim se omogućava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika - starijih osoba kojima su usluge prijevoza nedostupne ili teško dostupne.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 7.500.000,00 kuna.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr .

Rok za dostavu prijava je 8. travnja 2019. godine.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznici pod kategorijom Dokumenti: https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-i-zastiti-prava-starijih-osoba-u-okviru-raspolozivih-sredstava-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/10776