Icon hamburger

Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

15.02.2019.

Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport, odnosno od 10. siječnja do 15. ožujka 2019. godine.

Link: https://sdus.gov.hr/izdvojeno-88/sportski-natjecaji/poticanje-lokalnog-sporta/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2019-godini/960

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa. Prihvatljivi partneri mogu biti: · udruge iz sustava športa; · ustanove iz sustava športa; · odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole)

Središnji državni ured sufinancirat će športske programe po sljedećim programskim područjima:

1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom;

2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima;

3. Poticanje programa obuke neplivača;

4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. u ukupnome iznosu od 11.040.000,00 kuna, po područjima i iznosima kako slijedi:
- Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, područje 1, planirana vrijednost iznosi 7.200.000,00 kuna;
- Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, područje 2, planirana vrijednost iznosi 2.500.000,00 kuna;
- Poticanje programa obuke neplivača, područje 3, planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kuna;
- Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, područje 4, planirana vrijednost iznosi 300.000,00 kuna.

Središnji državni ured za šport će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.