Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrta prijedloga Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - usklađivanje za 2020. godinu

Uaz
01.10.2020.

Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine („Službeni glasnik Grada Zagreba“ broj 24/17), zajedno s propisanim zasebnim provedbenim dokumentima, Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom, Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je dana 21. prosinca 2017. godine.  

Obuhvat aglomeracije definiran je i utvrđen 2016.godine u skladu sa propisanom metodologijom. Urbana aglomeracija Zagreb obuhvaća Grad Zagreb kao sjedište aglomeracije te dijelove Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije (7 jedinica lokalne samouprave: Grad Donja Stubica, Grad Oroslavje, Grad Zabok, Općina Gornja Stubica, Općina Marija Bistrica, Općina Stubičke Toplice i Općina Veliko Trgovišće).

Smjernicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za izradu Strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje, propisana je obveza gradu nositelju izrade Strategije provesti svake godine usklađivanje Akcijskog plana, slijedom čega je u tijeku usklađivanje  za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 

Aktom (KLASA:960-03/20-011/46, URBR: 251-02-01-20-1) od dana 04. svibnja 2020. upućenim svim gradovima i općinama u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji i njihovim regionalnim koordinatorima, upravnim tijelima Grada Zagreba, Zagrebačkom holdingu i ostalim dionicima provedbe Strategije, zatraženi su podaci o financijskim pokazateljima, pokazateljima rezultata te o unosu novih razvojnih Aktivnosti/Programa/Projekata kojih su nositelji. Svi pristigli podaci uneseni su u tablicu Akcijskog plana u obliku u kojem su dostavljeni.  

U skladu s propisima što uređuju pravo na pristup informacijama, Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - usklađivanje za 2020. godinu upućen je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba, i dostupan je na sljedećoj poveznici: 

https://www.zagreb.hr/nacrt-prijedloga-akcijskog-plana-za-provedbu-strat/162012

Molimo da sve eventualne izmjene i dopune prethodno navedenog dokumenta dostavite putem obrasca sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju zaključno do 28. listopada 2020.