Preskoči na sadržaj

ODRŽANA TREĆA RADIONICA ZA IZRADU NOVOG STRATEŠKOG DOKUMENTA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

23.01.2020.

U ponedjeljak 20.01.2020. u prostorijama Energetskog centra Bračak održana je treća po redu radionica za izradu Plana razvoja Krapinsko- zagorske županije 2021.-2027. Na radionici su sudjelovali članovi Radne skupine koju je imenovao Župan.

Treća radionica održana je radi izrade vizije razvoja Krapinsko zagorske županije i određivanja njezinih strateških razvojnih ciljeva u razdoblju 2021-2027. Radionicu su vodili vanjski stručnjaci, uz pomoć Zagorske razvojne agencije – regionalnog koordinatora za Krapinsko-zagorsku županiju. Za potrebe radionice imenovana Radna skupina podijeljena je u tri tematske podskupine: Gospodarstvo, Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te Prostor,okoliš i priroda.

Tematskim radnim skupinama objašnjena je potreba za određivanjem strateških razvojnih ciljeva i način njihova formuliranja. Radna skupina podijeljena u tri tematske podskupine odredila je po jedan osnovni strateški cilj u područjima gospodarstva, razvoja ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te prostora, okoliša i prirode koji odgovaraju strateškim ciljevima prepoznatima u strategiji višeg ranga.