Icon hamburger

Edukacija za privatne iznajmljivače

21.01.2020.

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije organizira besplatnu radionicu kao projektnu aktivnost u provedbi projekta RIDE&BIKE II u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020:

EDUKACIJA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

koja će se održati

27. siječnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati

u dvorcu Bračak, Bračak 4, Bračak - Zabok

Radionica je namijenjena prvenstveno privatnim iznajmljivačima te djelatnicima turističkih zajednica, nositeljima turističkih poslova u lokalnoj upravi i samoupravi, receptivnim turističkim agencijama i DMK agencijama.

Cilj radionice je upoznati polaznike sa značajkama obiteljskog smještaja u RH, kvalitativnim obilježjima potražnje, socio-demografskim profilom tipičnog pružatelja usluga obiteljskog smještaja, s mogućnostima i prilikama za strukovno povezivanje i umrežavanje pružatelja usluga obiteljskog smještaja i zajednički nastup na tržištu te diferencijaciju kroz brend i imidž, s ključnim razlikovnim elementima ponude obiteljskog smještaja - gostroprimstvo i gostoljubivost, primjena ekonomije doživljaja, primjena ekonomije doživljaja i stroytellinga, značaj dizajna, s osnovama komunikacije i poslovnog bontona te online komunikacijom i korištenjem suvremenih digitalnih tehnologija u komunikaciji i prezentaciji.

Zbog ograničenog broja polaznika, prijave su obavezne te molimo sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 24.01.2020. na e-mail tanja.ivek@visitzagorje.hr.

Detalji vezani za radionicu nalaze se u PDF-u.