Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar urbane aglomeracije ZAGREB

Socijalna ukljucenost 820x400
24.12.2019.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, referentni broj: UP.02.1.1.12.

Poziv je pokrenut unutar Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.“

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave na prostoru jedne od odabranih Urbanih aglomeracija/područja, javne ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina), sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP, registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi - na području Krapinsko-zagorske županije to su: Veliko Trgovišće, Zabok, Oroslavje, Stubičke Toplice, Donja Stubica, Gornja Stubica, Marija Bistrica. 

Opći cilj: Povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Specifični ciljevi:

1. Razviti/unaprijediti socijalne usluge i programe za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina.

2. Razviti i unaprijediti interkulturalne usluge/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 HRK

Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 20. siječnja 2020. godine, a više informacija pogledajte ovdje.