Icon hamburger

Otvoreno e-Savjetovanje o nacrtu Odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

21.01.2019.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv na savjetovanje dokumenta:

ODLUKA O OBUHVATU I RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE STJEČU STATUS BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10092.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja.

Zakonom o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, br. 118/2018) propisan je jedinstveni postupak razvrstavanja jedinica lokalne samouprave koje mogu ostvariti status brdsko-planinskog područja. Zakonom su prošireni kriteriji za odabir brdsko-planinskih područja pa su tako uz geomorfološke kriterije dodani još i klimatski kriterij, demografski kriteriji te infrastrukturni kriteriji. Primjenom navedene multikriterijalne metode odabira ovom Odlukom utvrđeno je 85 jedinica lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja te se dalje razvrstavaju u tri skupine prema indeksu razvijenosti.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u navedeno savjetovanje. Savjetovanje je otvoreno do 04.02.2019.