Icon hamburger

J A V N I   P O Z I V - Srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2019/2020.

Mint2018 1
24.10.2019.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

Uprava za strateško planiranje, programe Europske unije i međunarodnu suradnju

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

 

objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

Srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za

PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2019/2020.

 

 1.    Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata.

 

 

 1.  Sredstva su namijenjena za:

 

 1. Novi turistički proizvod za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola/-e  nalazi/-e temeljen na:

 

 • povezivanju javnog, civilnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)
 • pozitivnim učincima u zaštiti okoliša
 • uvođenju novih tehnologija
 • uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.)

 

 1. Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)

 

 1. Nove oblike promocije:

 

 • branding
 • uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)
 • drugo

 

 

 1. Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

 

Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).

Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola (tj. srednjim strukovnim i umjetničkim školama - u daljnjem tekstu: Partner). Osnivač Partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

 

 1. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva:  400.000,00 kn

 

 

 1. Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:

 

 • 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 škola
 • 50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola

 

Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta

 

 

 1. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.

 

 

 1.    Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata:

 

(1) Obvezni obrasci za prijavu:

 • jedan Opisni obrazac prijave na propisanom obrascu ispunjen isključivo na računalu, potpisan i ovjeren – potpisuje ga škola - Prijavitelj
 • Obrazac proračuna projekta na propisanom obrascu ispunjen isključivo na računalu - u slučaju partnerstva svaka škola (Prijavitelj i Partner) dostavlja obrazac proračuna s troškovima koji se odnose na aktivnosti u provedbi projekta dotične škole
 • Izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu)

 

(2) Obvezni prilozi za prijavu:

 • dokaz o pravnom statusu za Prijavitelja i Partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana) za Prijavitelja i Partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)
 • dokaz da su mentori zaposlenici škola Prijavitelja/Partnera (u slučaju partnerstva, za sve mentore)

 

NAPOMENA: objedinjenu dokumentaciju (obvezen obrasce i propisanu dokumentaciju) dostavlja Prijavitelj projekta.

 

 

 1. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije programa/projekta, kao i kontrole namjenskog trošenja sredstava.

 

 

 1. Prijave dostaviti na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni poziv – „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019/2020.“ -  ne otvarati“.

 

 

 1. Neće se uzeti u razmatranje prijave poslane izvan roka navedenog u Uputama za prijavitelje.

 

 

 1. Javni poziv otvoren je do 2. prosinca 2019. godine

 

 

Upute za prijavitelje i cjelovita natječajna dokumentacija sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva turizma:. https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414