Preskoči na sadržaj

Korak po korak do mentalnog zdravlja

Razdoblje provedbe
01.03.2021. - 01.08.2022.
Nositelj projekta
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske Županije
Partneri

Krapinsko-zagorska županija
Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije

Vrijednost
499.889,68 KN
Fond iz kojeg se financira

Europski socijali fond
Operativni program 'Učinkoviti ljudski potencijali'
Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 2

Cilj projekta 'Korak po korak do mentalnog zdravlja' jest promicanje zdravih navika i očuvanje (mentalnog) zdravlja te povećanje svijesti građana o važnosti očuvanja zdravlja. Projektom će se senzibilizirati građani za prepoznavanje ranih znakova mentalnih poremećaja, omogućiti rano prepoznavanja istih te doprinijeti liječenju i rehabilitaciji bolesti. Pojedince će se ohrabriti na traženje pomoći kada im bude potrebna, bez straha od stigmatizacije društva. Projektne aktivnosti usmjerene su prema široj javnosti te na specifične populacijske skupine (rizične i vulnerabilne: mladi, umirovljenici i dr.).