Preskoči na sadržaj

Strategija razvoja Grada Donja Stubica 2021. - 2027.

Razdoblje provedbe
02.11.2020. - 27.08.2021.
Nositelj projekta
Grad Donja Stubica
Vrijednost
128.000,00
Fond iz kojeg se financira

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti“
Operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“

Strategija razvoja Grada Donja Stubica mora biti utemeljena na detaljnoj analizi stanja baziranoj na opsežnim, relevantnim i ažuriranim podacima, koji ukazuju na gospodarske, ekološke, klimatske, demografske i socijalne izazove s kojima se područje obuhvata suočava; potrebno je strateški prikazati pristup održivom razvoju ciljanog područja unutar jasno određenog vremenskog razdoblja, utvrđujući hijerarhiju ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera koji moraju biti mjerljivi za suočavanje s unaprijed navedenim izazovima. Nužno je predložiti međusektorski integrirani pristup razvoju područja, ciljajući putem definiranih prioriteta, mjera, na rješavanje niza međusobno povezanih problema područja u različitim sektorima te definirati očekivane rezultate i uključiti sustav relevantnih pokazatelja koje je potrebno koristiti za praćenje provedbe Strategije razvoja Grada Donja Stubica.