Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Poučna staza Kunagora - Kostelgrad

Logo programa
Razdoblje provedbe
30.09.2020. - 30.09.2022.
Nositelj projekta
Grad Pregrada
Vrijednost
775.110,00 HRK
Fond iz kojeg se financira

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Projekt se odnosi na uređenje poučne staze na području Grada Pregrade i to poučne staze Kunagora-Kostelgrad. Ulaganjem u uređenje poučne staze želi se promicati korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodnih ljepota krajobraza, uz educiranje i informiranje o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu.
Poučna staza dijelom prati postojeću planinarsku stazu uz koju će se dodatno uređivati mikrolokacije:
o Staza od „Križnog puta na Kunagoru“ do „Ranča“
o Plato uz kapelu sv. Leonarda
o Plato podno Kostelgrada
o Plato uz Planinarski dom na Kunagori
o Prostor uz gljivarsku kućicu
o Prostor uz lovački dom
Projekt se sastoji od uređenja staze i navedenih pet (5) mikrolokacija od kojih svaka ima svoja specifična obilježja, a zajedno s postojećim sustavom staza čine Poučnu stazu „Kunagora - Kostelgrad“ ukupne dužine 3380 m.
Put i mikrolokacije odabrani su upravo iz razloga jer je ovdje prepoznat potencijal za educiranjem i informiranjem korisnika prostora o općim i specifičnim funkcijama šume. Uz to, povećanjem dužine uređene staze i uvođenjem novih sadržaja povećat će se kvaliteta cijele staze, omogućit će se dostupnost većem broju korisnika, posebice onima kojima se do sad nije pridavalo dovoljno pozornosti – poput slijepih i slabovidnih osoba te djeci.
Ovim ulaganjem u uređenje poučne staze osigurat će se novi turističko-rekreativni sadržaji:
o Edukativne i interpretativne informativne ploče te smjerokazi i smjernice
o Drvene sprave za rekreaciju
o Panoramski dvogled
o Sjedeće strukture (gledalište, drvene klupe i slično)