Preskoči na sadržaj

Uređenje pješačko poučne staze "Šumski svijet Novog Golubovca"

Razdoblje provedbe
30.09.2020. - 30.09.2022.
Nositelj projekta
Općina Novi Golubovec
Vrijednost
562.224,40 HRK
Fond iz kojeg se financira

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Projekt uređenja pješačko-poučne staze „Šumski svijet Novog Golubovca“ odnosi se na uređenje 740 m duge poučne staze koja će interpretirati važnost šumskih zajednica, biljnog i životinjskog svijeta koji obitava u šumama te informirati o održivom gospodarenju šuma, zaštiti šuma i okoliša.

Planiranim zahvatom postojeća prometnica se planira prenamijeniti u pješačku poučnu stazu, zabranjenu za sva vozila, osim za vozila stanara. Riječ o postojećoj asfaltiranoj prometnici koja uz rub šume prolazi od centra mjesta dolazi do Područne škole Novi Golubovec.

Zahvat uključuje uređenje bankina, postavu potrebne prometne signalizacije za novu regulaciju ograničenog prometa, vanjsku rasvjetu duž kompletne dionice, postavu urbane opreme od ekološki prihvatljivih materijala uz sjeverni rub ceste, postavljanje hranilišta i solišta za divlje životinje, postavljanje informativno-edukativnih ploča o šumskom svijetu Novog Golubovca, zaštićenim i ugroženim vrstama i očuvanju isti, kao i o flori i fauni južnih obronaka Ivanšćice