Preskoči na sadržaj

Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok

Razdoblje provedbe
01.01.2020. - 01.05.2023.
Nositelj projekta
Srednja škola Zabok
Partneri
Prikaži sve
Vrijednost
35.447.995,24 HRK
Fond iz kojeg se financira

Europski fond za regionalni razvoj

Srednja škola Zabok provodi projekt pod nazivom „Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok“. Transformacijom u Centar kompetentnosti Srednja škola Zabok će moći osigurati uvjete za adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis– ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zelene arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.
Projektom se planira uspostaviti centar kompetentnosti kao moderni Centar koji će moći brzo odgovoriti na promjene trendova u sektoru. Također je planirano usavršavanje i edukacija postojećih nastavnika i angažiranje specijaliziranih stručnjaka za rad s učenicima i odraslima, razvoj i modernizacija nastavnih programa, uspostava cjeloživotnog učenja kroz ponudu specijaliziranih programa, promocija struke i jačanje zanimanja kroz kreativno i inovativno učenje temeljeno na radu. Dugoročno RCK želi postati nacionalno središte kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu te centar razvoja i inovacija kao rasadnik ideja i novih trendova u kvaliteti pružanja usluge.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10a Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje, SC 10a3 Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja.