Preskoči na sadržaj

Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine

Razdoblje provedbe
15.02.2018. - 15.08.2023.
Nositelj projekta
Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine
Vrijednost
1.445.967,86 kn
Fond iz kojeg se financira

Europski socijalni fond

Zavod za hitnu medicinu KZŽ prijavio je aktivnosti specijalističkog usavršavanja za 1 specijalizanta hitne medicine koje će trajati 5 godina kroz projekt Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine. Kako bi se osigurala kvalitetna hitna medicinska pomoć nužno je i ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine kako bi se potrebitima ista mogla pružiti na adekvatan i kvalitetan način. Projektom se osigurava specijalizacija za 1 liječnika u području hitne medicine, te na taj način poboljšava pristup uslugama zdravstvene zaštite i hitne medicine, odnosno osnažuje mreža primarne zdravstvene zaštite i smanjuje broj lokacija s manjkom liječnika u Krapinsko-zagorskoj županiji.