Preskoči na sadržaj

Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Razdoblje provedbe
01.06.2023. - 30.06.2025.
Nositelj projekta
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
Partneri

Krapinsko-zagorska županija
Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

Vrijednost
16.695.241,22 EUR
Fond iz kojeg se financira

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Predmet projektne prijave je dogradnja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice - izgradnja hale zatvorenog bazena i spojnog hodnika te smještajnog objekta – hotela (4*) s tehničkim prostorima koji uključuje: halu zatvorenog bazena s garderobom i wellness sadržajima; bazenski bar s nadstrešnicom na sunčalištu, bočno sunčalište; zatvorenu komunikaciju s bolnicom; hotel s tehničkim prostorima namijenjenima cijelom kompleksu; uređenje gospodarskog dvorišta i prilaznog trga.
Projektne aktivnosti započeti će s provedbom nakon potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je planirani rok završetka 30.06.2025.godine. Prije podnošenja projektne prijave izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, kao i studija izvodljivosti te mišljenje o usklađenosti projekta s ishođenjem ISO certifikata te su navedeni troškovi sastavni dio projektne prijave.
Izgradnjom hotela i uključivanjem dodatnih sadržaja omogućit će se održivi razvoj turizma tijekom cijele godine te povećati raznovrsnost turističke ponude. Natkrivanjem bazena te proširenjem usluga, zadovoljiti će se i potrebe lokalnog stanovništva koje se ne mora liječiti, ali se želi iz preventivnih razloga koristiti nekim od zdravstvenih usluga ili uslugama medicinskog wellnessa.
Opći cilj realizacije ulaganja je razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti u svrhu povećanja atraktivnosti turističke destinacije i poticanje cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma. Specifični ciljevi projekta su: 1) Zelena tranzicija javne turističke infrastrukture kroz zatvaranje bazenskog kompleksa i izgradnju hotelskog smještaja i 2) Digitalna tranzicija poslovanja kroz uvođenje novih tehnoloških rješenja u poslovne procese prijavitelja.