Preskoči na sadržaj

Izgradnja objekta komunalne infrastrukture - ogradni zid južnog dijela groblja Mače

Razdoblje provedbe
31.10.2022. - 31.10.2023.
Nositelj projekta
Općina Mače
Vrijednost
61.911,04 EUR
Fond iz kojeg se financira

Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER - CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.; Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH; Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt je usmjeren na izgradnju objekta komunalne infrastrukture – ogradnog zida južnog dijela groblja Mače što doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i oporavak područja Općine Mače. Specifični ciljevi projekta podrazumijevaju postavljanje ogradnog zida uz južnu među groblja Mače te hortikulturno uređenje sadnjom zimzelenog drveća uz novoizgrađeni ogradni zid na međi katastarske čestice k.č.br. 480, k.o. Mače koja je u vlasništvu Općine Mače. Izgradnjom male infrastrukture u ruralnim područjima stvaraju se preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta. Realizacija projekta doprinosi poboljšanju komunalnog standarda i ujednačavanju dostupnosti usluga za sve stanovnike što dugoročno osigurava preduvjet za nesmetani razvoj Općine Mače. Dodijeljeni iznos potpore iznosi 32.917,22 EUR.