Preskoči na sadržaj

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina

Razdoblje provedbe
15.02.2018. - 15.08.2019.
Nositelj projekta
Općina Bedekovčina
Vrijednost
3.242.204,64 kn
Fond iz kojeg se financira

Kohezijski fond: 2.461.348,94 kn
Općina Bedekovčina: 780.885,70 kn

Projektom „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina“ Općina Bedekovčina planira izgraditi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Općina će izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijet povećanju stope odvojeno-prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje. U sklopu projektnih aktivnosti održati će se edukativne radionice te će se izraditi promotivni letci koji će se slati na adrese domaćinstava u cilju informiranja stanovnika