Preskoči na sadržaj

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite rodne kuće Janka Leskovara, Valentinovo 9, Pregrada

Razdoblje provedbe
01.08.2021. - 30.05.2022.
Nositelj projekta
Grad Pregrada
Vrijednost
2.147.575,00
Fond iz kojeg se financira

Fond solidarnosti Europske unije

Projektom će se izraditi projektna dokumentacija i provesti mjere zaštite na konstruktivnoj obnovi Kuće Janka Leskovara, nepokretnog kulturnog dobra, smještenog u naselju Valentinovo, u sklopu Grada Pregrade. Objekt je pretrpio teške posljedice u potresu od 22. ožujka 2020. godine te su već postojeća oštećenja povećana, uz pojavu novih oštećenja.
Provedbom projekta izradit će se potrebna projekta dokumentacija te realizirati radovi konstruktivne obnove zgrade,. Obnova konstrukcije zgrade nužna je zbog opasnosti od urušavanja objekta te zbog daljnjih planova vezanih uz obnovu i revitalizaciju kuće Janka Leskovara te stvaranja novog kulturno-turističkog sadržaja na području grada Pregrade.