Preskoči na sadržaj

Mladi mogu sve - Provjerenjem do posla

Razdoblje provedbe
14.07.2021. - 14.07.2023.
Nositelj projekta
Institut za razvoj tržišta
Partneri
Prikaži sve
Vrijednost
1.798.557,87 kn
Fond iz kojeg se financira

Europski socijalni fond

Projekt „Mladi mogu sve“ predstavlja inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEETovaca na tržištu rada temeljen na širokom partnerstvu lokalnih dionika, korištenju iscrpnog iskustva kojeg partneri posjeduju za maksimalno korištenje stručnih i drugih resursa na lokalnoj razini za održivo zapošljavanje marginaliziranih skupina na tržištu rada. Taj inovativni pristup u podršci u zapošljavanju koji je temelj pilot modela obuhvaća cjelokupni proces odabira korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada, pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. Ovakav pristup će demonstrirati važnost lokalnog partnerskog i integriranog djelovanja za aktivaciju na tržištu rada teško zapošljivih skupina, kao što su neaktivne NEET osobe, a što će biti sve izraženiji izazov u budućnosti u Hrvatskoj te će stoga stvoriti podlogu za održivost i daljnju lokalnu podršku ovakvom djelovanju. Mreža NEET centara koji će biti uspostavljeni zajedno s partnerskim djelovanjem organizacija koje će biti uključene u provedbu aktivnosti, uz podršku ostalih aktera na lokalnom tržištu rada stvoriti ključnu podlogu za institucionalnu održivost mreže NEET Centara. Time će se stvoriti podloga za višestruko veći broj obuhvata korisnika na području grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, koje unatoč svojoj gospodarskoj razvijenosti, ipak ima brojčano najveći broj pripadnika teško zapošljivih skupina, zbog čega je važno uspostaviti takvu mrežu podrške.

Cilj projekta je pilotirati ciljani pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, a koji će se provesti kroz tri elementa aktivnosti.
Ciljane skupine koje se namjeravaju obuhvatiti projektom su osobe u NEET statusu, tj. osobe u dobnoj skupini od 15-29 godina koje ne rade, nisu u sustavu obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih.