Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

ENTER: Entrepreneurship for Employment

Logo enter %282%29
Razdoblje provedbe
04.05.2018. - 14.11.2020.
Nositelj projekta
Zagorska razvojna agencija
Partneri
Prikaži sve
Vrijednost
1.987.374,25
Fond iz kojeg se financira

Europski socijalni fond

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje pod nazivom Partnersko vijeće za tržište rada KZŽ koje djeluje od 15.12.2010. zaduženo je i najodgovornije tijelo za razvoj ljudskih potencijala na regionalnoj razini. Okuplja 27 članova, predstavnika privatnog, javnog i nevladinog sektora. Zagorska razvojna agencija obavlja funkciju tehničkog tajništva Partnerstva.
Ovim projektnim prijedlogom ulaže se u jačanje kapaciteta tehničkog tajništva Partnerstva te osigurava provedba aktivnosti usmjerenih na jačanje strukture i uloge Partnerstva u provedbi regionalnih politika zapošljavanja. Tako je planirano da se u sklopu projekta provede niz aktivnosti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije razvoja ljudskih potencijala do 2020.g, ali i da se kroz vođeni pristup definiraju ciljevi razvoja ljudskih potencijala za naredni period, a ujedno bi se detektirale potrebe koje bi rezultirale budućim projektnim prijedlozima. Planiraju se aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta iz područja tržišta rada, strateškog planiranja, upravljanja, praćenja i evaluacije, a koji bi znatno pridonijeli komponenti zapošljavanja ciljnih skupina u nepovoljnom položaju.
Međusobna interakcija članova partnerstva od ključne je važnosti kod pripreme i provedbe aktivnosti usmjerenih na razvoj tržišta rada te se sa svrhom jačanja međusobnih odnosa partnera pridonosi točnijem usmjeravanju aktivnosti i usluga u budućem periodu. Kako je zapošljavanje mladih jedan od ključnih problema na području KZŽ, 25% ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u svibnju 2017.godine otpada na mlade do 30 godina starosti. Ovim projektnim prijedlogom obuhvaćen je niz aktivnosti usmjerenih na nezaposlene osobe i pokretanje poslovanja: set baznih edukativnih aktivnosti o ulasku u svijet poduzetništva, izrada web modula za podizanje razine znanja i zapošljivosti kroz nadogradnju postojeće web platforme partnerstvo-razvoj.net; dodjela potpora za samozapošljavanje poduzetnicima početnicima do visine od 70.000 kuna; uspostava mreže mentora koji će biti na raspolaganju novoosnovanim tvrtkama u različitim područjima poslovanja, kao što su npr. Upravljanje ljudskim resursima, IT i sl. Nositelj mjere za samozapošljavanje je KZŽ, a u suradnji sa svim partnerima provoditi će planirane aktivnosti i pratiti njihove učinke na tržište rada. Članovi LPZ KZŽ, koji ujedno čine i partnerstvo na ovom projektu, svake godine definiraju deficitarna zanimanja u KZŽ putem razvijenog modula. Kako je potražanja za deficitarnim zanimanjima na tržištu rada velika, a interes učenika i roditelja za upis nizak, kroz projekt se predlaže implementacija niza ciljanih mjera koje bi trebale podići razinu svijesti, kako učenika, tako i njihovih roditelja o prednostima pohađanja školovanja deficitarnog zanimanja.

Povezano