Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Zagorska razvojna agencija osnovana je 19. travnja 2018. godine od strane Krapinsko zagorske županije. Temelj za osnivanje razvojne agencije kao javne ustanove pronalazi se u odrednicama Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/2017) i njegovih podzakonskih akata, koji ujedno određuju i djelovanje Zagorske razvojne agencije.

U svom 12-godišnjem poslovanju, Zagorska razvojna agencija d.o.o. prerasla je iz društva čija je osnovna djelatnost bila pružanje tehničke i savjetodavne pomoći glede međunarodnih programa i savjetovanja vezanog s upravljanjem, u instituciju koju sadašnji korisnici usluga prepoznaju kao neizostavnog partnera u pokretanju i razradi razvojnih aktivnosti te implementatora inovativnih alata za učinkovito upravljanje razvojnim prilikama.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. osnovana je 2006.godine od strane Krapinsko-zagorske županije kao društvo koje će obavljati poslove regionalnog koordinatora te poslove poduzetničke potporne institucije za područje čitave Krapinsko-zagorske županije. Izmjenom Zakona o regionalnom razvoju 2017. godine, određeno je da poslove regionalnog koordinatora mogu obavljati samo razvojne agencije osnovane kao javne ustanove. Stoga Krapinsko-zagorska županija pristupa postupku diobe Zagorske razvojne agencije d.o.o. te istu preimenuje u Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije koji će nastaviti djelovati i obavljati poslove poduzetničke potporne institucije, dok se poslovna cjelina koja otpada na poslove regionalnog koordinatora izdvaja i u cijelosti prenosi na novoosnovanu javnu ustanovu.

U svojem poslovanju je Zagorska razvojna agencija nakon transformacije u javnu ustanovu aktivna u tri glavne dimenzije poslovanja:

 1. politika regionalnog razvoja
 2. jačanje cjelokupnog društveno-ekonomskog razvoja sukladno strateškim planovima Krapinsko-zagorske županije
 3. aktivnosti međunarodne suradnje

U svojem radu Agencija surađuje sa sljedećim ključnim dionicima s područja Krapinsko-zagorske županije:

 • Krapinsko-zagorska županija
 • Javne institucije osnovane od strane Krapinsko-zagorske županije
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Državna tijela
 • Obrazovne institucije
 • Poduzetničke potporne institucije
 • Udruge civilnog društva
 • Lokalne akcijske grupe
 • Gospodarski sektor

Naš tim

Karolina
Karolina Barilar
Ravnateljica

00 385 49 373 161 karolina@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 10 50 59 v1 exp 2048
Helena Matuša
Zamjenica ravnateljice

00 385 49 373 161 helena@zara.hr

Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove

C1 exp darkmares 2021 02 10 09 15 46 v1 exp 2048
Gordana Ana Dijaković
Voditeljica odjela

00 385 49 373 161 gordana@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 09 45 05 v1 exp 2048
Martina Petrović
Savjetnica

00 385 49 373 161 secretary@zara.hr

Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

Preuzmi
Ivana Šalković
Voditeljica odjela

00 385 49 373 161 ivana.salkovic@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 10 15 11 v1 exp 2048
Silvija Pavić
Savjetnica

00 385 49 373 161 silvija.pavic@zara.hr
Anamarija
Anamarija Koprek
Savjetnica

00 385 49 373 161 anamarija@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 09 31 03 v1 exp 2048
Željka Grmovšek
Viša savjetnica

00 385 49 373 161 zeljka@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 09 00 34 v1 exp 2048
Ivana Cujzek
Savjetnica

00 385 49 373 161 ivana@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 11 09 09 v1 exp 2048
Maja Flegar
Savjetnica

00 385 49 373 161 maja@zara.hr
Mirela behin
Mirela Behin
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 mirela@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 10 03 16 v1 exp 2048
Maja Gredičak
Stručna suradnica

00 385 49 373 161 maja.gredicak@zara.hr
Preuzmi
Andreja Krklec
Stručna suradnica

00 385 49 373 161 andreja@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 13 17 53 v1 exp 2048
Tomislav Keglević
Viši stručni suradnik

00 385 49 373 161 tomislav@zara.hr
Preuzmi
Silvija Anić- Ćurko
Stručna suradnica

00 385 49 373 161 secretary@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 14 07 45 v1 exp 2048
Tanja Ivek
Viša savjetnica

00 385 49 373 161 tanja@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 13 32 50 v1 exp 2048
Katarina Gršetić
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 katarina@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 10 36 31 v1 exp 2048
Nadan Plačko
Viši stručni suradnik

00 385 49 373 161 nadan@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 13 48 30 v1 exp 2048
Mateja Krznar
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 mateja@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 12 38 01 v1 exp 2048
Dubravka Grabušić
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 dubravka@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 12 05 06 v1 exp 2048
Jelena Burić
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 jelena@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 08 45 13 v1 exp 2048
Dolores Domitrović Miličić
Stručna suradnica

00 385 49 373 161 dolores@zara.hr
C1 exp darkmares 2021 02 10 11 22 00 v1 exp 2048
Vedrana Habjanec
Stručna suradnica

00 385 49 373 161 vedrana@zara.hr