Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Poziv za prijavu malih projekata

Tekst natječaja

Fond za aktivno građanstvo objavilo je Poziv za prijavu malih projekata.

Ovim Pozivom bit će podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalne organizacije civilnog društva (OCD) radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: organizacije civilnog društva osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: stvarno nastali troškovi od strane prijavitelja projekta ili projektnog partnera, a zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  • nastali su između početnog i završnog datuma prihvatljivosti projekta kako je navedeno Ugovorom o financijskoj podršci projektu povezani su s predmetom Ugovora o financijskoj podršci i navedeni su u detaljnom proračunu projekta;
  • razmjerni su i nužni za provedbu projekta;
  • upotrijebljeni su isključivo u svrhu ostvarenja cilja projekta i očekivanih projektnih učinaka i rezultata, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti;
  •  mogu se utvrditi i provjeriti;
  • u skladu su sa zahtjevima mjerodavnih poreznih i drugih zakona i propisa.

U okviru Poziva ukupno će biti dodijeljeno 315.000 eura za okvirno 21 projekt. Najniži iznos financijske podrške po projektu iznosi 5.000 eura, a najviši iznos 15.000 eura.

Stopa financiranja u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

ROK ZA PODNOŠENJE projektnih prijedloga je 31. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći ovdje.