Icon hamburger

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Tekst natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja i jedinica područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalaze jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2019. godini, usklađene s ciljevima Programa.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u :

  • unaprjeđenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture,
  • pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak,
  • sanaciju šteta nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje

Jednom korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kn (sa PDV-om). Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (sa PDV-om)

PODNOSITELJ ZAHTJEVA PODNOSI: 

  • jedan zahtjev - JLS iz I. skupine (s obzirom da isti mogu koristiti sredstva Programa održivog razvoja lokalne zajednice)
  • dva zahtjeva - JLS iz II. Skupine
  • jedan zahtjev - JLS iz III. skupine i to samo za područje ulaganje navedeno u točki 6.2. pod c)sanacija štete na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje
  • dva zahtjeva - jedinice područne (regionalne) samouprave

Rok za podnošenje zahtjeva je 12. travnja 2019.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznici pod kategorijom Dokumenti: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-podrske-brdsko-planinskim-podrucjima/399