Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“

Tekst natječaja

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja projekta primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom, odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada ili općine utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta u poslovima grada ili općine su:

 1. Kružno gospodarstvo;
 2. Održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene;
 3. Poboljšanje sigurnosti građana i imovine;
 4. Upravljanje gradom ili općinom i uslugama;
 5. Obrazovanje i kvaliteta života građana.

Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja definiranih Javnim pozivom. Podnositelji prijave na javni poziv dužni su definirati ključne  pokazatelje provedbe relevantne za projekt te iskazati doprinos projekta područjima određenim Javnim pozivom provođenjem projekta. Projekti mogu biti pokazni (pilot) projekti koji uključuju nabavu opreme ili uređaja radi poslova grada ili općine koji se obavljaju u prihvatljivim područjima ovog Javnog poziva.

Prijavljeni projekti moraju biti usuglašeni sa smjernicama i ciljevima usvojenih strateških dokumenata razvoja pametnog grada ili općine.

Vlasništvo odnosno korištenje projektne opreme i uređaja mora biti od strane grada ili općine.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

 1. Do 80% ukoliko se radi o:
 1. Projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode;
 2. Projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze:
 • Na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i
 • Na prvoj skupini otoka.
 1. Do 60% ukoliko se radi o:
 1. Projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze:
 • Na drugoj skupini otoka i
 • Na brdsko- planinskom području.
 1. Do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 8.000.000,00 kuna.

Fond će raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja  ili do konca 2020. godine, što prije nastupi. Sve obavijesti o privremenom zatvaranju Javnog poziva, ponovnom otvaranju Javnog poziva i sličnim informacijama objavljivati će se na stranicama www.fzoeu.hr.

Na Javni poziv moguće je dostaviti samo jednu prijavu po podnositelju.

Opravdani troškovi projekta su samo izravni troškovi koji su neposredno povezani s provedbom projekta odnosno ostvarivanjem jednog ili više ciljeva projekta:

 1. Troškovi vezani za kupnju neophodne nove opreme i uređaja za provođenje projekta;
 2. Troškovi vanjskih usluga;
 3. Troškovi vezani uz elektronske promotivne aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta;
 4. Ostali troškovi za koje podnositelj prijave izjavi da su neophodni za provedbu projekta odnosno ostvarivanje jednog ili više ciljeva projekta, a Fond utvrdi njihovu opravdanost.

Prijava za sufinanciranje predaje se Fondu putem učitavanja u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda dostupan na adresi www.fzoeu.hr.

Javni poziv se objavljuje 20. listopada 2020. godine. Učitavanje prijava na Javni poziv počinje dana 20. studenog 2020. u 9:00 sati, a slanje prijava počinje dana 03.prosinca 2020.godine u 9:00 sati, a završava:

1.objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili

2. istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više detalja o javnom pozivu možete pronaći na poveznici https://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_pametni_gradovi_2020_v1.pdf.