Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Tekst natječaja

Na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljen je poziv pod nazivom „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.

Status: otvoren od 31.07.2020. do 31.07.2021.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Prijavitelji: Neprofitne organizacije

                   Organizacije civilnog društva

                   Jedinice lokalne samouprave

                   Ustanova socijalne skrbi

Vrijednost natječaja: 89.111.500,00kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Sažetak: Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ima za cilj pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama koje trebaju adekvatnu pomoć kako bi ih se što kvalitetnije uključilo u život zajednice.

Prvenstveno se provedbom aktivnosti želi identificirati ugrožene skupine stanovništva, s posebnim naglaskom na siromaštvo i njegove uzroke, te na temelju analize stanja identificirati i stvoriti kvalitetnu ponudu socijalnih usluga, koja će biti dostupna svim stanovnicima i koja će rezultirati aktivnim uključivanjem pojedinaca u društvo i visokim stupnjem socijalne kohezije.

Proces deinstucionalizacije podrazumijeva pružanje socijalnih usluga potrebnim osobama u lokalnim zajednicama, neposredno u njihovim kućanstvima i u prostorijama “dnevnih boravaka”, kao i organiziranje stambenih zajednica.

To će se postići poticanjem prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome, unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka/ osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Prihvatljivi prijavitelji: dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi); udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge) ili jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/Form/Index/2022215, dok je projektne prijedloge moguće podnositi od 17. kolovoza 2020. godine od 9:00 sati.

 

Za više informacija o pozivu link je u nastavku.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-unaprjedenje-postojecih-i-sirenje-usluga-izvaninstitucionalne-skrbi-na-podrucju-odabranih-urbanih-aglomeracija-podrucja-osijek-pula-rijeka-slavonski-brod-split-zadar-i-zagreb/

 

Prihvatljivi prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Jedinice lokalne samouprave

Ustanova socijalne skrbi