Icon hamburger

Uključivanje građana u kohezijsku politiku: novi poziv na dostavu projektnih prijedloga za organizacije civilnog društva

Hrvatska
31.05.2020. 23:59

Tekst natječaja

Glavna uprava Komisije za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO) poziva organizacije civilnog društva (OCD) na dostavu projektnih ideja kojima bi se potaknulo i podržalo sudjelovanje građana u planiranju, implementaciji i nadgledanju projekata financiranih iz EU fondova. Odabrani projekti će promovirati aktivnu participaciju građana na razini operativnog programa, cilja programa ili mjere unutar cilja.

Prioritet pri odabiru dobivaju projekti koji:

  • Razvijaju nove alate ili akcije koje podržavaju uključivanje građana u kohezijsku politiku
  • Podržavaju razvoj postojećih alata ili aktivnosti za jačanje i širenje uključivanja građana u kohezijsku politiku

Ukupna sredstva za ovaj poziv iznose 250.000 EUR, stopa sufinanciranja iznosi 85%, a maksimalni iznos sufinanciranja 25.000 EUR.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su javne ili privatne neprofitne organizacije.

Rok za prijavu je 31.5.2020.

 

Više informacija o pozivu i prijavi možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Korisne informacije možete potražiti i na sljedećim poveznicama: