Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Program ulaganja u zajednicu

Hrvatska
06.04.2020. 23:59

Tekst natječaja

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je natječaj za Program ulaganja u zajednicu.

Cilj programa je ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene što bi pridonijelo jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine te ulaganje u druge građevine javne namjene koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu.

Iz Državnog proračuna predviđeno je 20.000.000,00 kn za projekte u okviru Programa. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za sufinanciranje projekta.

Sufinanciranje: od 50.000,00 kn s PDV-om (minimalni iznos) do 500.000,00 kn s PDV-om (maksimalni iznos) po podnositelju. Najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju projekta je 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti su vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, modernizaciju i adaptaciju građevina javne namjene, a čija će provedba pridonijeti cilju Programa. Podnositelj zahtjeva za prijavljeni projekt treba imati pripremljenu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole/suglasnosti za početak radova te troškovnik s procijenjenim troškovima radova.

Neprihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti na građevinama iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture, društveni i vatrogasni domovi, sportske građevine, mrtvačnice i groblja te aktivnosti na građevinama za koje je odobreno financiranje iz ESI fondova.

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnici/prihvatljivi podnositelji zahtjeva su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima korisnici provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.

Sredstva odobrena za provedbu projekta mogu se koristiti samo u 2020. godini.

Dodatne informacije možete potražiti na mrežnim stranicama MRRFEU.

Rok za podnošenje zahtjeva je 6.4.2020.