Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Hrvatska
12.03.2020.
30.09.2020. 23:59

Tekst natječaja

Otvoren je natječaj za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18). Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 kn. Po ovom Pozivu bespovratna sredstva KF-a će se dodjeljivati u skladu s Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova iznosi 1.480.000,00 kn (odnosno, protuvrijednost 200.000,00 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan donošenja Odluke). Intenzitet potpore iznosi 85%.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je pravna ili fizička osoba koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (sukladno Odluci JLS i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom): mikro poduzetnici, veliki poduzetnici, trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, ustanove, mali poduzetnici, srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.
  2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi.
  3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30.9.2020. godine. Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. od 9.00h.

Dokumentacija Poziva i detaljnije informacije dostupni su ovdje.