Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Program podrške brdsko-planinskim područjima

Hrvatska
11.03.2020.
26.03.2020. 23:59

Tekst natječaja

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je natječaj za podršku brdsko-planinskim područjima. Cilj Programa podrške je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja u svrhu njihove gospodarske, socijalne i demografske revitalizacije. Korisnici Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na brdsko-planinskim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

 

Prihvatljive aktivnosti su one vezane uz nadogradnju, modernizaciju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih građevina. Prihvatljive su građevine iz područja ulaganja u:

   a) unapređenje društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture

   b) pripremu infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak

   c) sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje

Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje stječu ili su stekle status brdsko-planinskog područja (3 skupine), ili KZŽ ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

 

Broj zahtjeva po podnositelju je:

  • jedan, ako je podnositelj JLS iz 1. skupine, ili je JLS iz 3. skupine i projekt je vezan uz sanaciju šteta na infrastrukturi uslijed vremenskih nepogoda
  • dva, ako je podnositelj KZŽ ili JLS iz 2. skupine

 

Ukupna osigurana sredstva iznose 26.000.000,00 kn, a iznos sufinanciranja iznosi od 100.000,00 kn (minimalni) do 1.000.000,00 kn (maksimalni) po Korisniku (vrijednosti navedene s PDV-om).

Najviši udio sufinanciranja ovisi o skupini brdsko-planinskog područja u koju spada JLS na čijem se području projekt provodi:

  • 1. skupina – 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
  • 2. skupina – 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
  • 3. skupina – 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

 

Provedbeno razdoblje: 1.1.2020. – 31.3.2021. (sufinanciranje od strane MRRFEU može se koristiti samo u 2020. godini).

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 26.3.2020.

 

Tekst Programa, kriterije bodovanja i druge informacije možete potražiti na mrežnim stranicama MRRFEU. Tekst Programa možete preuzeti i u nastavku.