Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini

Javni poziv
Hrvatska
01.05.2020. 23:59

Tekst natječaja

Ministarstvo turizma objavilo je natječaj za projekte razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Opći cilj poziva je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Posebni ciljevi su:

 • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda
 • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove
 • Primjerenija valorizacija resursa
 • Stvaranje nove atrakcijske osnove
 • Generiranje novih motiva dolaska
 • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje
 • Poticanje rasta turističke potrošnje
 • Povećanje zadovoljstva gostiju
 • Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine
 • Upravljanje posjetiteljima

 

Sredstva su namijenjena za (1) plaže, (2) centre za posjetitelje i interpretacijske centre te (3) javnu turističku infrastrukturu u funkciji aktivnog turizma. Relevantno za Krapinsko-zagorsku županiju:

1. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri: Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja.

Opći uvjeti:

 • da je izrađena sva projektna dokumentacija;
 • da je projekt u fazi kapitalnog ulaganja;
 • da se radi o nastavku postojećeg projekta koji je do sada sufinanciran iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova.

Ne financiraju se troškovi izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl. Ne financiraju se troškovi nabavke pokretne opreme centra osim multimedije.

Iznos potpore: 100.000,00 kn (minimalni) – 1.000.000,00 kn (maksimalni)

Uvjeti od kojih minimalno jedan mora biti ispunjen:

 • da su na lokacijama velike koncentracije turističkog prometa, a koje nisu nužno vezane uz atrakciju (uz cestovne pravce, zračne luke, lučke terminale i sl.);
 • da su uz javno dostupne prirodne, kulturne i povijesne atrakcije;
 • da su na lokalitetima autentične interpretacije svjetske materijalne i/ili nematerijalne baštine pod zaštitom UNESCO-a.

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri moraju imati sljedeće sadržaje:

 • prostor namijenjen pružanju informacija i edukaciji posjetitelja;
 • animacijski prostor;
 • suvenirnicu/trgovački dio s regionalnim i nacionalnim proizvodima (ako se radi o centru na otocima obvezno je predvidjeti i HOP korner- Hrvatski otočni proizvod);
 • ugostiteljske sadržaje;
 • sanitarne čvorove

Ukoliko nisu integrirani u centar sadržaji pod 3., 4. i 5. mogu biti unutar područja koje je od centra udaljeno maksimalno do 200 m.

2. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma:

 • Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o p prometnim znakovima, signalizaciji i prometu na cestama (Narodne novine 92/19) i pripadajuće tehničke specifikacije prometnih znakova te Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16)
 • Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta
 • Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, međunarodnim pravcima cikloturističkih ruta, u gradovima na glavnim cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl.
 • Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.); cikloturističkim odmorištem se ne smatra izletište za lokalno stanovništvo

Opći uvjeti (za označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta): da je izrađen prometni elaborat sukladno Zakonu o cestama.

Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije.

Iznos potpore: 100.000,00 kn (minimalni) – 500.000,00 kn (maksimalni)

Prijavitelj: isključivo JP(R)S / Županija

Napomena: županije koje imaju izrađeni Operativni plan razvoja cikloturizma županije ili sličan strateški dokument, moraju voditi brigu da uređenje i označavanje (cikloturistička signalizacija na njihovom području) mora biti u skladu s predmetnim dokumentom.

 

Za ovaj Program osigurano je do 25.000.000,00 kn. Predlagatelji projekata mogu biti Županija ili JLS. Visina potpore Ministarstva turizma ovisi o indeksu razvijenosti prijavitelja pa iznosi do 90% za projekte KZŽ i za projekte JLS skupina razvijenosti I, II, III i IV te do 80% za projekte JLS skupina V, VI, VII i VIII.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture, nastali u tekućoj godini pa do izvršenja ugovornih obveza, u skladu s uvjetima svakog potprograma te porez na dodanu vrijednost. Rok za podnošenje zahtjeva je 1.5.2020.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Županija za centre za posjetitelje i interpretacijske centre, i Županija za javnu turističku infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma.

 

Ostale informacije o natječaju možete potražiti u PDFu natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva ovdje.