Preskoči na sadržaj

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

Tekst natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr.

Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 4.000,00 eura/30.138,00 kuna.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma
  • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine.

Detalje možete pronaći ovdje.