Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Uspostava reciklažnih dvorišta

Hrvatska
15.02.2021. 23:59

Tekst natječaja

Objavljen je natječaj Uspostava reciklažnih dvorišta (KK.06.3.1.16). Dostave projektnih prijedloga moguće su od 18.3.2020. do 15.2.2021., prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, a partnerstva nisu prihvatljiva.

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica, kao i usluge upravljanja projektom i izobrazno-informativne aktivnosti. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice. Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na seup@mzoe.hr.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK. Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti 7.600.000,00 HRK. Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

1. reciklažna dvorišta - građevine:

  • najniži iznos 500.000,00 HRK
  • najviši iznos 4.500.000,00 HRK

2. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:

  • najniži iznos 100.000,00 HRK
  • najviši iznos 800.000,00 HRK.

Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Više informacija i projektnu dokumentaciju možete potražiti na mrežnim stranicama ESIF ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.