Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Hrvatska
19.02.2020.
28.02.2021. 23:59

Tekst natječaja

Dana 19.2.2020. otvoren je trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” (UP.02.1.1.13). Natječaj je otvoren do 28.02.2021.

Poziv je nastavak aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“, a planirani ishodi su smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, povećanje zapošljivosti zaposlenih žena (pogotovo teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja) nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Tako se utječe na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te se izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, a nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Pitanja mogu biti dostavljena na adresu esf.info@mrms.hr najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, pri čemu pod predmet elektroničke pošte treba navesti referentni broj i naziv Poziva (UP.02.1.1.13 “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”). Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 300.000.000,00 HRK, a iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu može biti od 500.000,00 HRK (najniži) do 5.000.000,00 HRK (najviši). Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti objavljena na mrežnim stranicama ESIF najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva.

Više informacija i trenutno dostupnu natječajnu dokumentaciju možete potražiti ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • jedinice lokalne samouprave
  • neprofitne organizacije

Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti: udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.